Bệnh Béo Phì

Rượu Sâm
Giá: Liên hệ
Rượu Sâm
Giá: Liên hệ
Sâm ngọc linh
Giá: Liên hệ
Rượu Sâm
Giá: Liên hệ
Sâm mật ong
Giá: Liên hệ
Rượu Sâm
Giá: Liên hệ
Sâm Ngọc Linh
Giá: Liên hệ
Sâm Ngọc Linh
Giá: Liên hệ
Ong Bắp Cày - Ong đất
Giá: Liên hệ
Rễ Mú Từn
Giá: 90.000đ/kg
La Hán Quả
Giá: 800.000đ/kg
Lá Sâm Ngọc Linh Kon Tum
Giá: Liên hệ/kg
Sâm Núi Trường Bạch
Giá: 1.000.000đ/lạng
Sâm Núi Trường Bạch
Giá: 1.000.000đ/lạng
Củ Ka Kun ( Thổ Phục Linh)
Giá: Liên hệ/kg
Sâm Hàn Quốc
Giá: 1.800.000đ/kg
Sâm Hàn Quốc
Giá: 1.800.000đ/kg
Dứa Dại Khô
Giá: 100.000đ/kg
Dứa Dại
Giá: 80.000đ/kg
Táo mèo khô Tây Bắc
Giá: 100.000đ/kg
Táo mèo khô Tây Bắc
Giá: 100.000đ/kg
Mối chúa
Giá: Liên hệ
Mối chúa
Giá: Liên hệ
Cá Ngựa Biển Quảng Nam
Giá: Liên hệ/con
Cá Ngựa Biển Quảng Nam
Giá: Liên hệ/con
Viên Tể Hà Thủ Ô
Giá: 550.000đ/Kg
Sâm Ngọc Linh Quảng Nam
Giá: Liên hệ/lạng
Quế Quảng Nam
Giá: Liên hệ
Viễn chí
Giá: 250.000đ/kg
Khổ Qua Rừng Khô
Giá: 300.000đ/kg
NẤM TÍCH DƯƠNG
Giá: 150.000đ/kg
Nấm Phục Linh thiên
Giá: 450.000đ/kg
Bao Tử Nhím
Giá: 350.000đ/cái
Đông Trùng Hạ Thảo
Giá: 750.000đ/kg tươi
Sâu chít Tây Bắc
Giá: 1.100.000đ/kg
Chè Vằng
Giá: 100.000đ/kg
Hà thủ ô đỏ
Giá: 300.000đ/kg
Dứa Rừng
Giá: 120.000đ/kg
Sâm cau đỏ
Giá: 100.000đ/kg
Lan kim tuyến (Lan gấm)
Giá: 1.700.000đ/kg
Thất diệp nhất chi hoa
Giá: 1.100.000đ/kg
Nấm ngọc cẩu Tây Bắc
Giá: 160.000đ/kg
Củ Đinh Lăng Quảng Nam
Giá: 350.000đ/kg
Sâm Cau đỏ Khô (tiên mao)
Giá: 150.000đ/kg
Táo mèo Tây Bắc
Giá: 45.000đ/kg
Ba Kích Tím
Giá: 280.000đ/kg
Khổ Qua Rừng Tươi
Giá: 100.000đ/kg
Chè Dây Sapa
Giá: 80.000đ/kg
Lá Sâm Ngọc Linh Quảng nam
Giá: 13.000.000đ/kg
Ngọc cẩu khô
Giá: 650.000đ/kg
Nụ tam thất bao tử
Giá: 1.100.000đ/kg
Nấm linh chi sừng hươu
Giá: 550.000đ/kg
Cau sấy khô
Giá: 10.000đ/kg
Ngô Thù Du
Giá: 400.000đ/kg
HOÀNG ĐẰNG
Giá: 90.000đ/kg
Cam Thảo dây
Giá: 140.000đ/kg
Đương Quy Quảng Nam
Giá: 150.000đ/kg
Sa Nhân Quảng Nam
Giá: Liên hệ
Hạt đười ươi bay
Giá: 300.000đ/kg
Giảo Cổ Lam Quảng Nam
Giá: 220.000đ/kg
Cà gai leo khô
Giá: 100.000đ/kg
An Xoa khô
Giá: 100.000đ/kg
Mẫu đơn bì
Giá: 155.000đ/kg
Tam thất Hoang
Giá: 1.200.000đ/kg
Thục địa
Giá: 120.000đ/kg
Lão Sơn Sâm
Giá: Liên hệ
Táo đỏ
Giá: 105.000đ/kg
Sơn thù du
Giá: 225.000đ/kg
Phục thần
Giá: 220.000đ/kg
Phòng Phong
Giá: 170.000đ/kg
Nữ trinh tử
Giá: 30.000đ
Nhục thung dung
Giá: 660.000đ/kg
Ngưu tất
Giá: 115.000đ/kg
Hoài Sơn
Giá: 125.000đ/kg
Đương Quy (lá)
Giá: Liên hệ
Đương Quy (củ)
Giá: 285.000đ/kg
Độc Hoạt
Giá: 150.000đ/kg
Sâm Hàn Quốc
Giá: 2.300.000đ/kg
Khương Hoạt
Giá: 740.000đ/kg
Huỳnh Kỳ
Giá: 140.000đ/kg
Mạch Môn
Giá: 115.000đ/kg
Đỗ Trọng
Giá: 125.000đ/kg
Quế Khâu
Giá: 105.000đ/kg
Quế Chi
Giá: 80.000đ/kg
Xuyên Luyện Tử
Giá: 110.000đ/kg
Xuyên Khung Phiến
Giá: 155.000đ/kg
Xuyên bá Mẫu
Giá: 420.000đ/kg
Viễn Chí
Giá: 400.000đ
Tế Tân
Giá: 305.000đ/kg
Tang ký sinh
Giá: 75.000đ/kg
Nhũ Hương
Giá: 180.000đ/kg
Nam Tinh
Giá: 160.000đ/kg
Mộc Dược
Giá: 175.000đ
kết Cánh
Giá: 210.000đ
Ích Chi Nhân
Giá: 360.000đ/kg
Huyền Sâm
Giá: 140.000đ/kg
Hoàng Liên
Giá: 680.000đ/kg
Dâm Dương Hoắc
Giá: 190.000đ/kg
Cúc Hoa
Giá: 195.000đ/kg
Chỉ Thực
Giá: 114.000đ/kg
Cam thảo chích
Giá: 160.000đ/kg
Cam Thảo
Giá: 150.000đ
Bán Hạ (Chế)
Giá: 130.000đ/kg
Bạch Chỉ
Giá: 125.000đ/kg
Bạch Thược
Giá: 150.000đ/kg
Bạch Linh (phiến)
Giá: 160.000đ/kg
Bạch Linh (củ)
Giá: 145.000đ/kg
CÂY CÁT LỒI
Giá: Liên hệ
CÂY LÁ GAI
Giá: 180.000đ/kg
Dền Gai
Giá: 95.000đ/kg
Cỏ mực
Giá: 90.000đ/kg
Mạch Môn
Giá: 125.000đ/kg
Cỏ mần chầu
Giá: 81.000đ/kg
Chìa vôi
Giá: Liên hệ
Ngũ vị tử
Giá: 200.000đ/kg
Dây đau xương
Giá: 80.000đ/kg
Mắc Cỡ
Giá: 85.000đ/kg
Lá lốt
Giá: 90.000đ/kg
Đảng Sâm
Giá: Liên hệ
Củ đinh lăng
Giá: 350.000đ/kg
Sâm cau đỏ (khô)
Giá: 140.000đ/kg
Quả tam thất bắc
Giá: 450.000đ/kg
Sa Nhân
Giá: 750.000đ
khổ qua rừng
Giá: 190.000đ
Chè Dung
Giá: 90.000đ
Rượu Ong Bắp Cày
Giá: Liên hệ
Rượu Mú Từn
Giá: 500.000đ/Bình
Rượu Sâm Hàn Quốc
Giá: Liên hệ
Rượu Linh Chi Sừng Hưu
Giá: 350.000đ/2.28lit
Rượu Sâm Núi Trường Bạch
Giá: 1.700.000đ/Bình
Rượu Sâm Núi Trường Bạch
Giá: 1.700.000đ/Bình
Rượu Nhục Thung Dung
Giá: 600.000đ/bình 2.28lit
Rượu Nhục Thung Dung
Giá: 600.000đ/bình 2.28lit
Rượu Nấm Lim Xanh
Giá: 900.000đ/bình
Rượu Lá Sâm Ngọc Linh
Giá: 1.600.000đ/bình
Rượu Hoa Tam Thất
Giá: 500.000đ/bình
Rượu Trái Cây
Giá: 500.000đ/bình
Rượu Sâm NGọc Linh Quảng Nam
Giá: 7.000.000đ/bình
Rượu Đương Quy
Giá: 500.000đ/bình
Rượu ba kích tím
Giá: 500.000đ/hủ
Rượu Tứn Khửn+Táo đỏ
Giá: 750.000đ/hủ
Rượu tích dương
Giá: 1.000.000đ/bình
Rượu nấm phục linh thiên
Giá: 900.000đ/bình
Rượu Đông Trùng Hạ Thảo
Giá: 500.000đ/bình
Rượu Đinh Lăng
Giá: 1.000.000đ/bình
Rượu Viễn Chí
Giá: Liên hệ
Rượu Chuối Cô Đơn
Giá: 300.000đ/bình
Rượu Tam Thất Hoang
Giá: 700.000đ/bình
Rượu Sâu chít Tây Bắc
Giá: 500.000đ/hủ
Rượu đảng sâm Tây Giang
Giá: 500.000đ/hủ 3lit
Rượu thất diệp nhất chi hoa
Giá: 600.000đ/bình
TRÀ BÍ ĐAO SẤY KHÔ
Giá: 450.000đ/kg
TRÀ BÍ ĐAO SẤY KHÔ
Giá: 450.000đ/kg
Trà KHỔ QUA RỪNG KHÔ
Giá: 350.000đ/kg
Trà Hoa Đậu Biếc
Giá: 65.000đ/lạng
Trà KHỔ QUA RỪNG KHÔ
Giá: 350.000đ/kg
HOÀNG LIÊN
Giá: Liên hệ
Ngô Thù Du
Giá: Liên hệ
Công dụng
Ý kiến khách hàng
 • Chị Minh Ánh - Lạng Sơn

  Chi nhan dc roi e ah. Lan dau tien mua tren mạng mà chi cảm thấy hài lòng . Chi uống hết chi lại mua...

  Chị Minh Ánh - Lạng Sơn
 • Bác Hồ Minh Đức - Huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An

  Bác sử dụng nấm của chú Quang dùng rất tốt , bác cảm ơn chú nhiều

  Bác Hồ Minh Đức - Huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An
 • Chị Cẩm Tuyết - Quảng Nam

  Rất nhiệt tình, niềm nở, thái độ phục vụ ân cần kỹ năng và sự chuyên nghiệp cao, chăm sóc tỉ mỉ.

  Chị Cẩm Tuyết - Quảng Nam
 • Hỗ trợ khách hàng

  Giờ làm việc

  Từ thứ 2 - thứ 7
  Buổi sáng 7h - 1130h
  Buổi chiều 13h30 - 17h                     VẠN CHỮ TÍN
                   TRIỆU NIỀM TIN

                       -------------------
                    TƯ VẤN: (DS. PHƯỚC)
             0917.425.545 - 0982.228.295

                       07.6968.7879 (DS. QUANG)